فضاها و امکانات


دبستان 1
دبستان 1
سالن آمفی تئاتر
سالن آمفی تئاتر
اتاق کنفرانس

تصویر هفته


۲۷ مهر - روز مباهله پيامبر اسلام گرامی باد
۲۸ مهر - روز خانواده گرامی باد