فضاها و امکانات


دبستان 1
دبستان 1
سالن آمفی تئاتر
سالن آمفی تئاتر
اتاق کنفرانس

تصویر هفته


8 آبان - شهادت محمد حسین فهمیده
10 آبان - شهادت آیت الله قاضی طباطبائی
12 آبان - تاسوعای حسینی
13 آبان - عاشورای حسینی