صفحه اصلی

واحد پزشکی

 

واحد مشاوره

 

تماس با ما

روابط عمومی دبستان1: 88096070-88086758

روابط عمومی دبستان2: 88361040 – 88096010

روابط عمومی راهنمایی:  88070411 – 88363430

روابط عمومی دبیرستان:   88372835 – 88096011

تلفکس:    88578350

بخش اجرایی:    88578348

امور مالی:     88578349

کد پستی:        1466983351

آدرس :  شهرک غرب - بلوار دریا - روبروی پارک دلاوران - مجتمع آموزشی-فرهنگی معلم

مجتمع آموزشی معلم